14.10.17 Klub.výstava Závažná Poruba, SK - Paulo res.CAC