3. místo v 2.sk. FCI - PES ROKU 2013 25.1.2014 TOP Hotel Praha